Wskazania do psychoterapii

Do Ośrodka Psychoterapii i Psychologii Klinicznej mogą zgłaszać się Państwo z różnego rodzaju problemami, zaburzeniami nerwicowymi, osobowości, trudnościami w kontaktach z innymi i ze sobą oraz problemami psychosomatycznymi. Gwarantujemy indywidualne podejście oraz dobranie odpowiedniej metody leczenia.

Psychoterapia – co to jest?

Psychoterapia zorientowana psychoanalitycznie jest metodą leczenia, której pierwszym celem jest badanie w relacji z terapeutą własnego sposobu funkcjonowania psychicznego, a następnym celem jest lepsze przystosowanie Pacjenta do wewnętrznych i zewnętrznych warunków życiowych, wzrost wolności wewnętrznej i zmniejszenie konfliktów oraz objawów.

Głównym sposobem pracy jest rozmowa, wolne skojarzenia, analiza stanu psychicznego w relacji z psychoterapeutą.

Psychoterapia odbywa się twarzą w twarz lub na kozetce według ustalonej częstotliwości.

Celem psychoterapii jest uzyskanie trwałych zmian w strukturze osobowości oraz kształtowanie dojrzałych sposobów radzenia sobie z życiem. Nabyta w procesie terapii zdolność rozumienia siebie pozwala na odblokowanie rozwoju osobistego.

 

psychoterapia

Johann Wolfgang von Goethe
“Czego człowiek nie rozumie, tym nie włada”

 

Wskazania do psychoterapii:

  • objawy nerwicowe – lęk, natręctwa, bezsenność, niepokój, napięcie, bezradność, poczucie izolacji, poczucie samotności,
  • depresja,
  • zaburzenia odżywiania,
  • zaburzenia osobowości,
  • dolegliwości psychosomatyczne,
  • trudności w kontaktach z innymi,
  • kryzysy życiowe – rozstanie, rozwód, strata bliskiej osoby, urazowe doświadczenia z dzieciństwa, kryzysy zawodowe, małżeńskie, rodzinne.