Psychoterapia indywidualna młodzieży

Psychoterapia młodzieży ma swoją specyfikę, ponieważ okres dojrzewania jest jednym z najbardziej burzliwych etapów rozwojowych. Jest ukierunkowana na młodą Osobę, która zmaga się z problemami emocjonalnymi, lękami dotyczącymi zmian w obszarze tożsamości, przekraczaniem granicy świata dzieciństwa i dorosłości, trudnościami w komunikacji ze sobą i otoczeniem, rówieśnikami i dorosłymi. Psychoterapia młodzieży, nastolatków jest okazją do budowania przestrzeni w celu odnalezienia rozumienia siebie i świata. Pomaga w odkrywaniu nieświadomych treści i łączeniu ich z wiedzą o sobie. Pozwala odzyskiwać wpływ na swoje życie i funkcjonowanie w różnych obszarach, w tym z rówieśnikami, rodzicami, w szkole, w świecie dorosłych, a przede wszystkim w obszarze swojej tożsamości, przemian wewnętrznych i konfliktów.

 

Psychoterapia młodzieży