Indywidualna psychoterapia psychoanalityczna

Odwołuje się do psychoanalizy, którą stworzył Zygmunt Freud (1856-1939), a rozwijają do dziś jego następcy. Podstawą jest odkrycie nieświadomości i jej wpływu na funkcjonowanie człowieka, w tym powstawanie objawów, chorób. Psychoanaliza to dziedzina wiedzy o ludzkiej naturze i zachowaniu, metoda badania psychiki oraz metoda psychoterapeutyczna, której celem jest zmniejszenie lub zlikwidowanie cierpienia emocjonalnego oraz odzyskiwanie zrozumienia siebie. Freud określił metodę psychoterapii jako badanie nieświadomych treści, szukanie połączeń i nadawanie nowych znaczeń temu, co niezrozumiałe. W konsekwencji prowadzi to do zmian w zakresie mechanizmów obronnych i integracji psychicznej. Celem psychoterapii jest „nauczyć się kochać i pracować”.

Pacjent wyraża swoje doświadczenia, cierpienie, myśli, fantazje, emocje, pragnienia i impulsy poprzez ciało oraz słowa.

Psychoterapia indywidualna gwarantuje dyskrecję, emocjonalne oczyszczenie i uwolnienie tłumionych uczuć. Celem terapii jest kształtowanie dojrzałych sposobów radzenia z życiem oraz zmniejszenie konfliktów.

Sesje terapeutyczne mają określony czas 50 minut.

Odbywają się twarzą w twarz lub na kozetce.

 

Psychoterapia