Konsultacja psychologiczna

To pierwsze kilka spotkań, których celem jest poznanie sytuacji życiowej Osoby, rozpoznanie i nazwanie problemów, a także oczekiwań, z którymi się zgłasza. Po zidentyfikowaniu problemu proponowana jest dalsza forma pomocy, adekwatna do zgłaszanych przez Osobę trudności. Konsultacja pozwala na określenie, czy możliwa i potrzebna jest psychoterapia. Konsultacja kończy się zaleceniami. Decyzja o dalszej pomocy wynika ze wspólnego rozeznania. Możliwe formy pomocy to: interwencja kryzysowa, psychoterapia krótkoterminowa, psychoterapia długoterminowa, psychoterapia grupowa, psychoterapia par, psychoterapia małżeńska.

 

konsultacja psychologiczna